Traumer

Når et traume ikke bearbejdes med detsamme, fæstner de i form af låsninger i vores krop. Vi bærer alle sammen rundt på traumer i vores krop. Nogle af os har oplevet dybe traumer med følgevirkninger der begrænser vores dagligdag. Andre er slet ikke bevidste om sine traumer. Også små, små hændelser i vores barndom og dagligdag kan give ophav til traumer som vi måske ikke engang er bevidste om. Men også disse små traumer påvirker os og er med til at forme den vi er mod omverden.

At tale om og grave i traumatiske episoder, kan risikere at gentraumatisere personen og i virkeligheden gøre mere skade og traumet dybere. Man ved at traumer lagres i den non-verbale del af hjernen og at traumer slukker ned for den logiske og tænkende del af hjernen. Det kan derfor være vanskeligt at bruge samtaleterapi som eneste terapiform ved bearbejdning af traumer. Studier har vist at andre terapiformer såsom kunstterapi, hesteterapi og terapiformer hvor kroppen og andre sanser inddrages kan være effektive ved traumebearbejdning.